Śląsko Morawska Droga św. Jakuba.

Śląsko Morawska Droga św. Jakuba jest przedłużeniem Warszawskiej Drogi św. Jakuba która po dojściu do Częstochowy poprzez Jasnogórska Drogę św. Jakuba łączy się z Via Regia w miejscowości Sączów. 50 km na zachód leży miejscowość Toszek, która już w czasach średniowiecznych odgrywała ważną rolę w tej części Piastowego dziedzictwa: była zarówno siedzibą kasztelani, jak i ośrodkiem miejskim na szlaku handlowym. Od toszeckiego rynku spod figury św. Jana Nepomucena rozpoczyna swój bieg Śląsko - Morawska Droga św. Jakuba.
W dawnej Polsce pątnicy udający się do Composteli pielgrzymowali trzymając się utartych szlaków handlowych. Jedna z takich dróg prowadziła w kierunku Czech na Morawy.
Wyznaczając przebieg tej drogi pątniczej staraliśmy się brać pod uwagę kontekst historyczny lecz dziś ustalenie dokładnego przebiegu tej drogi nie jest łatwe. Jednym ze śladów są tak zwane "komory celne" . Jedna z nich istniała tuż przy granicy Polsko-Czeskiej w Krzanowicach. Kolejnym śladem może być muszla św. Jakuba która została znaleziona 16-go września 1997 r. podczas badań archeologicznych w Raciborzu. Muszlę datuje się na XIII-XIV wiek. Znalezienie muszli może zatem świadczyć o istniejącym szlaku pielgrzymim który przez ziemię raciborską prowadził do Santiago de Comopstela. Prawdopodobnym jest, że karawany kupieckie nie omijały opactwa Cystersów w Rudach Raciborskich przez które wyznaczona została śląsko-morawska droga św. Jakuba.

Śląsko Morawska Droga św. Jakuba przebiega przez następujące miejscowości: Toszek, Stare Pawłowice, Słupsko, Poniszowice, Pławniowice, Kleszczów, Łany wielkie, Sośnicowice, Tworóg Mały, "Magdalenka" Rudy Raciborskie. Z Rud szlakiem husarii polskiej do Nędzy i przez rezerwat przyrody "Łężczok" do Raciborza i dalej przez Bojanów do Krzanowic skąd na teren Czech wchodzi w miejscowości Strahovice i przez Opawę, Ołomuniec, Brno, Mikulow do granicy z Austrią.

Opisy miejscowości - kliknij w nazwę!

Toszek

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
    Zamek Toszek
    Rynek
    Kościółek św. Barbary
    Sklepy-kilka
    Restauracja "Złota Kaczka" MENU PEREGRINO, nocleg
    Apteka
    Bankomat
    pieczątka z muszlą.

ALBERGUE - Schronisko dla pielgrzymów przy plebanii

0 km

Stare Pawłowice

2 km

Słupsko

7 km

Poniszowice

* Drewniany kościół pw. św. Jana Chrzciciela.

9 km

Pławniowice

* Zespół pałacowo-parkowy.
* jezioro Pławniowickie.

15 km

Kleszczów

* Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej

21 km

Łany Wielkie

* grodzisko wczesnośredniowiecznie i średniowieczne.

 * Kapliczka przydrożna.

30 km

Sośnicowice

* ** Kościół pw. św. Jakuba Apostoła.

* ALBERGUE - Schronisko dla pielgrzymów przy plebanii

* Pałac.

* Kolekcja zabytkowych traktorów TRAKOR.

* Muzeum Techniki Rzemiosła Ślusarstwo - Kowalstwo

33 km

Tworóg Mały

* Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena.

39 km

"Magdalenka"

* Kalpica pw. św. Marii Magdaleny.

43 km

Rudy Raciborskie

* Bazylika Matki Boskiej Pokornej.

* Pocysterski zespół pałacowo-parkowy.

* Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej.

 

 

53 km

Nędza

* Kościól pw. Matki Boskiej Różańcowej

65 km

Racibórz

 *** Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

78 km

Bojanów

* Kościół pw. Chrystusa Króla

87 km

Krzanowice

* Kościół pw. św. Wacława

92 km

Strahovice(CZ) - granica Państwa(94 km)

Kościół pw. św. Augustyna

95 km