Śląsko Morawska Droga św. Jakuba w BUDOWIE!

Śląsko Morawska Droga św. Jakuba jest przedłużeniem Warszawskiej Drogi św. Jakuba która po dojściu do Częstochowy poprzez Jasnogórska Drogę św. Jakuba łączy się z Via Regia w miejscowości Sączów. 50 km na zachód leży miejscowość Toszek, która już w czasach średniowiecznych odgrywała ważną rolę w tej części Piastowego dziedzictwa: była zarówno siedzibą kasztelani, jak i ośrodkiem miejskim na szlaku handlowym. Od toszeckiego rynku spod figury św. Jana Nepomucena rozpoczyna swój bieg Śląsko -Morawska Droga św. Jakuba.
W dawnej Polsce pątnicy udający się do Composteli pielgrzymowali trzymając się utartych szlaków handlowych. Jedna z takich dróg prowadziła w kierunku Czech na Morawy. Wyznaczając przebieg tej drogi pątniczej staraliśmy się brać pod uwagę kontekst historyczny lecz dziś ustalenie dokładnego przebiegu tej drogi nie jest łatwe. Jednym ze śladów są tak zwane "komory celne" . Jedna z nich istniała tuż przy granicy Polsko-Czeskiej w Krzanowicach.

Śląsko Morawska Droga św. Jakuba będzie przebiegała przez następujące miejscowości: Toszek, Stare Pawłowice, Słupsko, Poniszowice, Pławniowice, Kleszczów, Łany wielkie, Sośnicowice, Tworóg Mały, Magdalenka" Rudy Raciborskie. Z Rud szlakiem husarii polskiej do Nędzy i przez rezerwat "Łężczok" do Raciborza i dalej przez Bojanów do Krzanowic skąd na teren Czech wchodzi w miejscowości Strachovice i przez Opawą, Ołomuńiec, Brno, Mikulow do granicy z Austrią.
W planach jest również alternatywne dojście z Rud przez Górki Śląskie do Raciborza starą drogą cysterską.

A dlaczego w budowie? Aby można było tę drogę wyznaczyć w terenie potrzebna jest zgoda gmin przez które będzie przebiegać. Jako pierwsza taka zgode wydała gmina Krzanowice, potem Sośnicowice, gmina Nędza, gmina Kornowac oraz Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. W tych gminach mogliśmy rozpocząc znakowanie. W pozostałych gminach ( Lyski i Racibórz ) nasze pismna z prośba o zgodę utknęły i do dziś nie ma na nie odpowiedzi.

Opisy miejscowości - kliknij w nazwę!

Toszek

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
    Zamek Toszek
    Rynek
    Kościółek św. Barbary
    Sklepy-kilka
    Restauracja "Złota Kaczka" MENU PEREGRINO, nocleg
    Apteka
    Bankomat
    pieczątka z muszlą

0 km

Stare Pawłowice

2 km

Słupsko

7 km

Poniszowice

* Drewniany kośiół pw. św. Jana Chrzciciela.

9 km

Pławniowice

* Zespół pałacowo-parkowy.
* jezioro Pławniowickie.

15 km

Kleszczów

* Kościół pw. NMP Anielskiej

21 km

Łany Wielkie

* grodzisko wczesnośredniowiecznie i średniowieczne.

 * Kapliczka przydrożna.

30 km

Sośnicowice

* Kościół pw. św. Jakuba Apostoła.

* Schronisko dla pielgrzymów!

* Pałac.

* Kolekcja zabytkowych traktorów TRAKOR.

* Muzeum Techniki Rzemiosła Ślusarstwo - Kowalstwo

33 km

Tworóg Mały

* Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena.

39 km

"Magdalenka"

* Kalpica pw. św. Marii Magdaleny.

43 km

Rudy Raciborskie

* Bazylika Matki Boskiej Pokornej.

* Pocysterski zespół pałacowo-parkowy.

* Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej.

 

 

53 km