Krótko o nas

Górnośląski Klub Przyjaciół Camino im.: Wojciecha Biernata.

Jesteśmy grupą pasjonatów wolontariuszy opiekujących się śląskim odcinkiem Drogi św. Jakuba Via Regia. W poczuciu odpowiedzialności za historyczne, religijne i kulturowe dziedzictwo naszego regionu podejmujemy szereg działań i inicjatyw mających na celu szerzenie idei pielgrzymowania Drogą św Jakuba.

W odpowiedzi na nasze starania w piśmie z dnia 20 listopada 2014 roku do członków GKPC J.E. ks. Biskup gliwicki Jan Kopiec wyraził pełne poparcie dla naszych działań  i udzielił patronatu honorowego dla Drogi św. Jakuba Via Regia w diecezji gliwickiej. Wcześniej Przyjaciele Camino z Opola postarali się o patronat honorowy dla Drogi św. Jakuba Via Regia w diecezji opolskiej którego udzielił J.E. ks. Biskup opolski Andrzej Czaja.

 

Pierwsze spoktanie GKPC

Górnośląski Klub Przyjaciół Camino został powołany do życia 25 czerwca 2014 roku z inicjatywy osób którym bliska jest idea pielgrzymowania szlakiem św. Jakuba.
Pierwsze spotkanie odbyło się w salce parafialnej kościoła p.w. NMP Matki Kościoła z Zabrzu-Helence dzięki życzliwości ks. proboszcza Krystiana Sznury. Wśród obecnych 8 osób był również ówczesny diecezjalny duszpasterz młodzieży w diecezji gliwickiej ks.Artur Pytel który wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Toszeckiej oraz KSM jest autorem odtworzenia Drogi św. Jakuba na odcinku od Piekar Śląskich do Toszka.
Na spotkaniu ustalono cele i zadania które jako Klub chcemy realizować. Opiekę duchową nad nami sprawuje ks. Grzegorz Lepiorz.

Dla wspólnego dobra

Cele i Zadania:

  1. Dbanie o prawidłowe oznakowanie szlaku, oraz jego stały monitoring.
  2. Podkreślenie i pielęgnowanie religijnego i chrześcijańskiego charakteru Drogi św. Jakuba m.in.: poprzez organizowanie pielgrzymek Drogą Via Regia.
  3. Podejmowanie szerokich działań mających na celu ożywienie, promocję i reklamę szlaku św. Jakuba, który biegnie przez tereny Górnego Śląska.
  4. Nawiązywanie kontaktów i integracja ze środowiskami regionalnymi, jak: starostwa, sołectwa, organizacje lokalne i turystyczne z rejonu Górnego Śląska oraz współpraca z organizacjami, którym bliska jest idea Camino de Santiago.
  5. Projektowanie i dystrybucja pieczątek oraz  folderów informacyjnych dla parafii, restauracji i sklepów położonych na trasie szlaku św. Jakuba.
  6. Zapewnienie pełnego zestawu informacji osobom zainteresowanym przejściem szlaku św. Jakuba biegnącego przez teren Górnego Śląska.

 

Przed pierwszym spotkaniem

W sobotni poranek 22 czerwca 2014 r. 18 pielgrzymów wyruszyło na rowerach z parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Zabrzu-Helence by udać się  do kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Sączowie. Dlaczego tam? Pojechaliśmy tam by uczcić relikwie św. Jakuba Apostoła, które znajdują się w tamtejszej świątyni i prosić Apostoła o błogosławieństwo nad projektem  o nazwie: „Górnośląski Klub Przyjaciół Camino"  który mieliśmy zamiar wcielić w życie.

Trasa prowadząca przez malownicze zakątki powiatów tarnogórskiego i będzińskiego liczyła niespełna 25 km. Po przybyciu do Sączowa zostaliśmy przywitani przez ks. Proboszcza Marka Sendala. Uczestniczyliśmy także w nabożeństwie do św. Jakuba. Wielkim przeżyciem było ucałowanie relikwii Patrona pielgrzymów. Krótką opowieść o historii kościoła w Sączowie i sączowskiej parafii przybliżyła pani Barbara Zarodkiewicz - Czapla. Zwiedziliśmy także „Dom Świętego Jakuba" - schronisko dla pielgrzymów. Na koniec wspólnie odpoczęliśmy przy poczęstunku na placu parafialnym, po czy udaliśmy się w drogę powrotną.

Pierwsze spotkanie GKPC odbyło się 3 dni później a z perspektywy czasu można można z zadowoleniem stwierdzić, że św. Jakub błogosławi nam  w naszych poczynaniach.

Link do info o pielgrzymce ze strony sączowskiej parafii TUTAJ

Pierwsza pielgrzymka

Pierwszą pieszą pielgrzymkę górnośląskim odcinkiem Drogi św. Jakuba zorganizowaliśmy 11 października 2014 roku. Rozpoczeliśmy Eucharystią w bazylice NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

Po Mszy św. na Placu Rajskim przed bazyliką zebrała się grupa 60 pątników. Do przejścia było ok 17 kilometrów z metą w Zbrosławicach. Pielgrzymka miała charakter indywidualnego przejścia. Każdy z uczetników otrzymał informator z dokładnym opisem trasy. Prawdziwie Hiszpańskie słońce świeciło tego dnia nad śląską Via Regia. Wszyscy dotarli do celu cali i zdrowi, a przede wszystkim bardzo szczęśliwi. Najbardziej szczęśliwi byli jednak organizatorzy. 

Link do galerii TUTAJ

Nasz parton

 

św. Jakub Apostoł.
Od pewnego czasu nosiliśmy się z zamiarem „zaadoptowania" wizerunku św. Jakuba Apostoła, który to mógłby patronować Górnośląskiemu Klubowi Przyjaciół Camino. Swym niebywałym pięknem ujął nas wizerunek św. Jakuba namalowany przez włoskiego mistrza Guido Reni (1575-1642). Reprodukcję obrazu zamówił i ufundował nasz opiekun duchowy - ks. Grzegorz Lepiorz. Obraz został poświęcony 28 stycznia 2015 podczas spotkania członków Klubu i zawisł na ścianie salki parafialnej kościoła p.w. NMP Matki Kościoła w Zabrzu-Helence.