Kronika

2-3 kwietnia 2016 r. - Parlament Jakubowy i Walne zebranie członków Stowarzyszenia.

Poniżej relacja z Parlamentu Jakubowego ze strony Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce.

W sobotę 2 kwietnia na obrady I sesji Parlamentu Jakubowego we Wrocławiu przyjechali przedstawiciele 28 organizacji, instytucji, podmiotów i grup nieformalnych zajmujących się propagowaniem idei pielgrzymowania Drogami św. Jakuba zarówno w Polsce, jak i w Europie. Spotkanie parlamentarzystów rozpoczęła wspólna modlitwa w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela, którą prowadził kustosz sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie - ks. Stanisław Czerwiński i kapelan wrocławskiego środowiska Caminowiczów - ks. Tomasz Gospodaryk. Modlitwie zgromadzonych towarzyszyły relikwie Apostoła.

W drodze na salę obrad Parlamentu w gościnnych progach Domu Sióstr Notre Dame uczestnicy zatrzymali się przy tablicy umieszczonej we wrocławskiej archikatedrze 6 października 2006 r. i poświęconej otwarciu dolnośląskiego odcinka VIA REGIA. Tablicę tę poświęcił papież Benedykt XVI.

Posiedzenie Parlamentu Jakubowego otworzył Emil Mendyk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce, który w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na zbieżność dwóch dat - 11. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II (2 kwietnia 2005 r.) i terminu rozpoczęcia obrad forum jakubowego. „Spotykamy się we Wrocławiu, bo jest dziś Europejską Stolicą Kultury, a nie ma kultury bez pogłębionej duchowości", dodał Emil Mendyk. W imieniu metropolity wrocławskiego ks. abp. Józefa Kupnego „działaczy" jakubowych powitał ks. Marian Biskup, dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii we Wrocławiu. Nadmienił o możliwości utworzenia sanktuarium św. Jakuba Apostoła na terenie archidiecezji. Ideę tę mogliby zainicjować uczestnicy spotkania jakubowego w formie listu do metropolity wrocławskiego. Kolejne przemówienia powitalne wygłosili: Marek Stefan, przedstawiciel europosła Kazimierza Ujazdowskiego, wiceprzewodniczącego intergrupy ds. Dróg św. Jakuba, oraz Grzegorz Roman, reprezentujący prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Marek Stefan zasygnalizował kwestię włączenia polskich szlaków do sieci szlaków kulturowych w Europie. Z wypowiedzi Grzegorza Romana, doradcy prezydenta Wrocławia ds. transportu i komunikacji oraz pielgrzyma Camino, parlamentarzyści dowiedzieli się o zrealizowanych i planowanych znakowaniach Szlaku św. Jakuba we Wrocławiu - złoto-błękitne tabliczki z muszlą i żółtą strzałką, a w centrum miasta - ceramiczne tabliczki z tymi samymi symbolami. W 2017 r. znakowanie szlaku miałoby zakończyć się uroczystym poświęceniem owych tabliczek.

Na obradach Parlamentu Jakubowego we Wrocławiu rząd Galicji (Xacobeo Galicia) reprezentował Rafael Sanchez Bargiel. W trakcie swojej prezentacji przedstawił kwestie związane z Camino w tej części Hiszpanii (np. zasygnalizował zmianę sposobu znakowania szlaku, wzrost liczby pielgrzymów). Przedstawiciel rządu Galicji zaoferował polskim organizacjom jakubowym konkretną pomoc. W nawiązaniu do zmiany oznakowań uczestnicy spotkania zapytali Rafaela Bargiela m.in. o możliwość „adopcji" galicyjskich słupków do Polski. W odpowiedzi przedstawiciel Galicji nie wykluczył takiej możliwości.

Kolejnym punktem obrad Parlamentu była prezentacja wstępnych wyników badań dotyczących profilu współczesnych polskich pielgrzymów dróg jakubowych. Badanie było realizowane tylko internetowo przez stronę camino.badanie.net. Zostało zainicjowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych TRIC z Poznania (Paweł Chmielowski), portal Camino de la Vida (Piotr Drzewiecki - caminodelavida.pl) i autora bloga Łukasza Śledzieckiego (blog Gdzie Indziej - www.gdzieindziej.blogspot.com). Z informacji inicjatorów badań wynika, że „ Od 2004 ponad 20 000 pielgrzymów z Polski otrzymało w Biurze Pielgrzyma w Santiago compostelki i certyfikaty potwierdzające odbycie pielgrzymki/przejście szlaku". Wstępna analiza wyników potwierdza minimalnie większy udział kobiet (53%) niż mężczyzn, dominację motywacji religijnej, następnie szukanie „czasu dla siebie", „poszukiwanie własnego ja" i „chęć oderwania się od codzienności". Wielkość próby badawczej była porównywalna z próbami analizowanymi podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce (przy błędzie szacowania ok. 3%). Autorzy badania uznali to za sukces, który nie byłby możliwy bez zaangażowania środowiska Caminowiczów. Pielgrzymujący szlakami jakubowymi zdobywają informacje o sferze duchowej pielgrzymki od znajomych (marketing „szeptany"), ale w logistyce pielgrzymki źródłem jest internet. Polski pielgrzym ma średnio od 30 do 60 lat, pracuje na etacie lub reprezentuje wolny zawód. Przynajmniej 50% pielgrzymów jakubowych odbyło wcześniej pielgrzymkę do Częstochowy. Najpopularniejszym szlakiem jest Droga Francuska. Inicjatorzy badania zaprezentują wkrótce szczegółowe wyniki i pogłębioną analizę na portalach internetowych.

Przedstawiciel Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba z Lęborka, Ryszard Wenta, zaprezentował wspomnianą Drogę jako przykład działań zmierzających do nadania jej statusu europejskiego szlaku kulturowego. Procedury działań są skomplikowane i wymagają licznych uzgodnień, m.in. z Europejskim Instytutem Szlaków Kulturowych z Luksemburga czy Federacją z Santiago. W związku z różnymi możliwymi rozwiązaniami proceduralnymi wśród uczestników Parlamentu wywiązała się żywa dyskusja. Podobne emocje wywołała analiza tekstu wspólnej deklaracji uczestników obrad. Kolegium prowadzące sesję zasugerowało utworzenie trzyosobowego komitetu redakcyjnego, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu. Każdy uczestnik obrad Parlamentu będzie miał możliwość pisemnego zgłoszenia wszelkich uwag czy zastrzeżeń merytorycznych i redakcyjnych do 15 kwietnia.

Uczestnicy Parlamentu Jakubowego zastanawiali się również, jakie zadania powinna realizować ta platforma współpracy i jaki powinna mieć status: organu formalnego czy raczej konfederacji równoważnych podmiotów zajmujących się kwestiami Camino w Polsce. Podjęto decyzję o terminie i miejscu kolejnej sesji obrad Parlamentu Jakubowego - odbędzie się ona 10 września w Krakowie w ramach IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej zagadnieniom związanym z Drogami św. Jakuba.

Zorganizowanie I sesji Parlamentu Jakubowego to wspólna zasługa Bractwa św. Jakuba Apostoła w Jakubowie,Pracowni Szlaku św. Jakuba - Wydział Teologiczny UMK w Toruniu oraz Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Miasto Wrocław - Europejska Stolica Kultury, Gość Niedzielny (edycja wrocławska), Radio Rodzina, Księgarnie Hiszpańskie ELITE i Metropolita Wrocławski.

Po formalnym zakończeniu obrad około godziny 17 uczestnicy udali się na wspólne zwiedzanie Wrocławia. Przewodnikiem po mieście 120 mostów (podobno nawet 400 wg oceny specjalisty z Politechniki Wrocławskiej) i niezliczonej armii krasnali był Andrzej Kofluk. Wędrówka wiodła szlakiem jakubowym wśród pięknie odrestaurowanych kościołów i innych budynków Starego Miasta, wielu odnóg Odry, a także ulicami o intrygujących nazwach - Nożowniczą czy Więzienną. Wszyscy dzielnie dotarli do przystanku końcowego, czyli do restauracji „Konspira", w której zjedzono pyszne czeskie knedliczki i smakowity gulasz. Można było też odwiedzić Księgarnię Hiszpańską ELITE oferującą nie tylko literaturę caminową.

Po powrocie do Domu Sióstr Notre Dame uczestnicy Parlamentu spotkali się ponownie, aby podzielić się opowieściami Drogi - były wspomnienia z drogi do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II i z Camino Norte, dzielenie się doświadczeniem z wytyczania i działań promujących fragment Drogi Lubuskiej wokół Szamotuł i Wronek oraz zaproszenie do wędrowania elbląskim odcinkiem Pomorskiej Drogi św. Jakuba (z Braniewa do Elbląga).

powrót 2-3 kwietnia 2016 r. - Parlament Jakubowy i Walne zebranie członków Stowarzyszenia.