Kronika

23 kwietnia - Rozpoczęcie znakowania Śląsko-Morawskiej Drogi św. Jakuba!

Ta data została wybrana nieprzypadkowo. 23 kwietnia przypada uroczystość św. Wojciecha patrona naszej Ojczyzny. Własnie tego dnia grupa 5 wolontariuszy rozpoczeła w terenie prace nad oznakowaniem nowopowstajacej Śląsko-Morawskiej Drogi św. Jakuba, która rozpoczyna się w Toszku, a prowadzić będzie do granicy z Czechami, by dalej łączyć się w siecią dróg jakubowych prowadzacych do Santiago de Compostela. Jako pierwszy wyznakowano odcinek z Toszka do Poniszowic, gdzie znajduje się jeden z najstarszych drewnianych kościołów na Górnym Śląsku.

powrót 23 kwietnia - Rozpoczęcie znakowania Śląsko-Morawskiej Drogi św. Jakuba!