Kronika

15 maja - pielgrzymka szlakiem Maryjnym z Piekar Śląskich do Sączowa.

O godz. 8.30 z błogosławieństwem udzielonym przez Księdza Proboszcza Bazyliki Piekarskiej, oraz przejściem przez Bramę Miłosierdzia, liczna grupa Przyjaciół  dróg Jakubowych z różnych parafii, miast, a nawet diecezji, odpowiadając na zaproszenie Górnośląskiego Klubu Przyjaciół Camino, wyruszyła pod przewodnictwem Michała Pieca i Krzysztofa Lerskiego na  pątniczy szlak wiodący do kościoła św. Jakuba Apostoła w Sączowie.

I tym razem Pan Bóg łaskawy, trochę wbrew  prognozom wszystkich synoptyków:) miał swój plan na ten dzień i obdarzył przepiękną, słoneczną pogodą, a przyroda nagradzała każdy nasz pielgrzymi krok pięknymi  widokami i koncertem ptaków.
Ludzie  Camino dostrzegają piękno we wszystkim, co  napotykają na swej drodze, ale przede wszystkim w drugim człowieku, stąd  i radość z każdego nowego spotkania, a także barwnych opowieści Pani Ani i innych wytrawnych  Caminowiczów. Wpisuje się w tę radość także spotkanie z  Pielgrzymem z Niemiec, który zmierzał z Sączowa  w kierunku Piekar. Z krótkiej pogawędki, gdyż  droga wołała każdego z nas w swoją stronę, dowiedzieliśmy się, że był już 14 razy u grobu św. Jakuba w Santiago de Compostella, a teraz przemierza inne szlaki Jakubowe, nawiedzając miejsca kultu. Przy tej okazji  chwaląc nasze rodzime strony i życzliwość rodaków. Ufamy, że takie właśnie wspomnienia stąd zabierze i zachęci innych  do podążania polskimi szlakami:)

Do Sączowa docieramy  ok. 11.30. W samo południe  rozpoczyna się Eucharystia, której przewodniczy ksiądz Bp. Grzegorz Kaszak, który nawiedził tę parafię w związku z Wizytacją Kanoniczną. Liturgia ubogacona została przepiękną oprawą, znanej z zaangażowania w życie  swojego kościoła wspólnoty parafialnej. Jakże nam miło, kiedy zarówno Ksiądz Biskup, jak i Ksiądz Dziekan i przedstawiciele parafii, życzliwie witają nas - pielgrzymów, przybywających tu przecież zawsze z nieukrywaną radością. Na zakończenie Mszy Św. Ksiądz Biskup poświęca przyniesioną przez pielgrzymów kapliczkę, którą ufundowała Pani Ewa Wiaterek. Zostanie ona w niedługim czasie umieszczona na jednym z odcinków naszego Jakubowego szlaku.

Wzmocnieni i pokrzepieni duchowo, powierzając  w  cichej modlitwie przed relikwiami Św. Jakuba Apostoła  niesione przez nas intencje, dziękczynienia  i prośby, jak i polecając  Jego opiece i Matce Bożej Łaskawej całą tę gościnną parafię, udajemy się do Domu Św. Jakuba, gdzie dzięki szczodrości Gospodarza tej parafii - czekał na nas, jakże bogaty i smaczny poczęstunek, za co raz jeszcze z serca dziękujemy. Gościnność i serdeczność Ks. Marka i Wspólnoty parafialnej Sączowa, to lukier na  pielgrzymią duszę... i żołądek :)
Radosna atmosfera przywiodła także do naszego grona Księdza Biskupa, który chwilę z nami „pogawędził" o idei propagowania dróg Jakubowych i kultu św. Jakuba w  naszym regionie.
Na prośbę Księdza Proboszcza wpisujemy się do  jakże bogatej w wydarzenia -Księgi Pamiątkowej.

Odjeżdżając z tej gościnnej i pięknej parafii, zachowujemy w sercu wszelkie dobro, jakiego tam za każdym razem doświadczamy, i ufamy, że  poparta także przez nas inicjatywa ustanowienia  tej świątyni  sanktuarium - odniesie  spodziewany skutek.

Z radością  wyglądamy kolejnych  spotkań na Jakubowach szlakach, bo przecież :
„Człowiek jest istotą pielgrzymującą. Znaczy to, że człowiek wędruje - a wędruje dzięki jakiejś nadziei, która nie tylko podtrzymuje go w jego wędrówce, ale również umożliwia mu życie. Żyć dzięki nadziei znaczy: być sercem w przyszłości!"
(Ks. J. Tischner)

Do zobaczenia zatem  już 11.06. 2016 w Toszku - Buen Camino!                (Ewa H.)

ZDJĘCIA można obejrzeć klikając TUTAJ

oraz TUTAJ

powrót 15 maja - pielgrzymka szlakiem Maryjnym z Piekar Śląskich do Sączowa.